Partner
konference

MSD

MSD

Jsme mezinárodní biofarmaceutická společnost, která se již 130 let snaží měnit svět k lepšímu.

Již více než 130 let přinášíme lidem naději prostřednictvím vývoje důležitých léků a očkovacích látek. Chceme být přední světovou biofarmaceutickou společností s intenzivním výzkumem. Již dnes přinášíme inovativní řešení, která posouvají prevenci a léčbu nemocí.
Zaměstnáváme různorodou pracovní sílu a zodpovědně pracujeme každý den na tom, abychom umožnili bezpečnou, udržitelnou a zdravou budoucnost pro všechny lidi a komunity.

Další informace naleznete na našich stránkách:


MSD Česká republika

Život v MSD – MCC

Video