Konference

Panelové diskuze

19. 1. 2024
Vienna House Andel’s Prague

Stroupežnického 3181/21, 150 00 Praha 5-Smíchov
v 1. patře hotelu v konferenční části

8.30

Registrace účastníků

9.15 — 9.30

Přívítání účastníků, zahájení konference, proslov hlavních partnerů

9.30 — 10.30

Cizojazyční lékaři v ČR – jak snadné je v ČR začít pracovat?

Doktor Čechov z.s.

Zájem zdravotníků s odborným vzděláním ze zemí mimo členské státy Evropské unie o práci v Česku každoročně roste. Hlásí se nejen absolventi, ale i zkušení lékaři*ky nebo zdravotní sestry. Co všechno obnáší proces aprobace? Jak oni sami vnímají proces začleňování do profesního života v Česku? A jaké mají zkušenosti se zdravotnickými profesionály ze zahraničí místní zaměstnavatelé?

11.00 — 12.00

Moderní primární péče s kompetencemi pro VPL, PLDD a lékárníky

SPL ČR, z.s.
Mladí praktici, z.s.
Mladí lékárníci, z.s.
Mladí pediatři, z.s.

Tato diskuze nabídne komplexní pohled na důležité aspekty primární péče. Hraje primární péče klíčovou roli v prvním kontaktu pacienta se zdravotním systémem a využívá při tom efektivně své nástroje jako jsou například preventivní prohlídky, časné intervence a koordinace péče? Probereme výzvy, jakým čelí poskytovatelé primární péče a zaměříme se na inovace a zlepšení v poskytování této péče. Budeme se věnovat otázkám přístupu k primární péči v znevýhodněných lokalitách a hledat strategie pro zlepšení dostupnosti. Budeme diskutovat o rostoucí úloze farmaceutů a přínosech integrovaných farmaceutických služeb. Nakonec se podíváme do budoucnosti primární péče, zapojení pacientů do rozhodovacího a terapeutického procesu, zmíníme nové trendy ve využívání technologií
v primární péči o pacienta.

12.30 — 13.30

Cesta pacienta v systému českého zdravotnictví, dostupnost péče v regionech

MZ ČR
Mladí lékaři z.s.

V této panelové diskuzi nabídneme pohled různých stakeholderů na cestu pacienta zdravotnickým systémem. Jak by tato cesta měla ideálně vypadat a na jaké problémy pacienti, poskytovatelé, zdravotníci a státní správa v této oblasti naráží? Budeme diskutovat o tom, jak pacient nejen s onkologickou diagnózou postupuje či by měl postupovat systémem zdravotnictví, dotkneme se dostupnosti péče, budeme se ptát pacientů na jejich zkušenosti a pokusíme se identifikovat ty oblasti, které si zaslouží největší pozornost.

14.00 — 15.00

Efektivita v českém zdravotnictví. Kam se řítíme? Jaké místo má prevence?

Iniciativa pro efektivní zdravotnictví z.s.

Zvýšení efektivity představuje klíčovou výzvu pro nadcházející budoucnost českého zdravotnictví. Co si ale konkrétně představit pod pojmy jako optimalizace procesů nebo řízení zdravotnických dat? Jakou roli v celém procesu musí nutně sehrát moderní technologie a digitalizace? Dotkneme se rovněž otázek financování, alokace zdrojů a role prevence. V rámci diskuze představíme inovativní přístupy, ale i osvědčené postupy a příklady úspěšných projektů.

15.30 — 16.30

Platy a přesčasy ve zdravotnictví – kudy dál?

Mladí lékaři z.s.

Odpovídá erudice a míra zodpovědnosti zdravotníků jejich hodinové sazbě? Proč tráví v práci tolik přesčasových hodin? Prodiskutujeme rozdíly platů a mezd ve zdravotnictví. Má stát určovat soukromému sektoru ve zdravotnictví výši mezd? Jak vůbec definovat adekvátní finanční ohodnocení aneb jakou vlastně roli hrají peníze v (ne)spokojenosti lékařů a lékařek?

17.00 — 18.00

Může AI v českých nemocnicích pomáhat už dnes?

Mild Blue s.r.o.

Zatímco někteří lidé vyjadřují obavy z možného vytlačení lékařů z pracovního prostředí, je důležité uznat, že umělá inteligence představuje slib revolučních průlomů v oblasti zdravotní péče. V současné době je jejím hlavním cílem zefektivnění administrativních úkolů a papírování. Rádi bychom vás pozvali, abyste se k nám připojili a prozkoumali nejnovější a nejpraktičtější aplikace umělé inteligence v medicíně, jako je například analýza EKG, popis výsledků magnetické rezonance a podpora při náročné diferenciální diagnostice.

18.30 — 19.30

Ženy v medicíně, lékařská kariéra a rodičovství

Mladí lékaři z.s.

Feminizace (nejen) českého zdravotnictví je nesporný trend. Kdo a jak by na něj měl reagovat? V diskuzi se zaměříme na otázky slaďování rodinného a profesního života, plánování rodičovství v souvislosti s výběrem specializace, úskalí částečných úvazků nebo možnosti specializačního vzdělávání na mateřské či rodičovské dovolené. Zaznít by měly i konkrétní návrhy na zlepšení.