MEDIDAYS – ROČNÍK 2024

Medidays 2024 byla akcí, která nemá v českém zdravotnictví obdoby. Vysoká účast, skvělí hosté a zajímavá témata se propojili v jedinečné atmosféře jinak mrazivého lednového pátku.

 

V pátek 19. ledna 2024 se uskutečnil druhý ročník unikátní akce ve zdravotnictví Medidays 2024.

Akce Medidays se zúčastnilo bezmála 900 lidí, kdy se v jednom dni setkali zkušení manažeři a odborníci na zdravotnictví spolu s mladými lékaři, mediky i farmaceuty, aby diskutovali a vzdělávali se na workshopových seminářích a přednáškách.

Celkem 889 účastníků, z toho 716 v roli posluchačů a 173 panelistů, přednášejících a dalších osob a hostů. Skladba účastníků: 21% lékařů, 6% lékárníků, 62% mediků posledních ročníků, 11% jiných zdravotníků a účastníků.

Účast na Medidays 2024 - 889 účastníů

Druhý ročník akce zahájili garanti programu konference MUDr. Martin Kočí, předseda Mladých lékařů, a PharmDr. Lukáš Malý, předseda Mladých lékárníků, spolu s hlavním sponzorem akce a největším ambulantním poskytovatelem zdravotní péče v ČR společností EUC reprezentované ředitelem klinik EUC PhDr. Janem Šlajsem, PhD, LLM. První workshopovou přednášku zahájil MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů pro  lékaře se zájmem o založení vlastních ambulancí.

 

O kontroverze a názorové střety nebyla v panelových diskuzích nouze. Celkem v sedmi diskuzích se prostřídalo přes 40 diskutujících a moderátorů. Programem provázel MUDr. Albert Štěrba ze Spolku Mladí lékaři a medička Alisa Braková ze Spolku mediků českých.

 

V první panelové diskuzi  se diskutující snažili nalézt shodu v problematice vstupu a bariér pro cizojazyčné lékaře do ČR. V této oblasti již několik let velmi aktivně působí spolek Doktor Čechov, který připravil tuto diskuzi. Česká republika, zdá se, klade velké množství bariér a vstup lékařů ze zemí mimo EU je velmi složitý a zdlouhavý. Je otázkou, jestli by se tento přístup neměl přehodnotit, když trpíme nedostatkem zdravotníků.

 

Jak by měla vypadat moderní primární péče prodiskutovali lékárníci, praktici, obvodní pediatři v dalším panelu. Názorová neshoda na předávání kompetencí lékařů v primární péči lékárníkům byla silná, ale PharmDr. Lukáš Malý, předseda Spolku Mladí lékárníci, argumentoval velmi dobře a přesvědčivě, že i tato cesta by mohla být možná a mohla by přinést značné zefektivnění zdravotnictví – nabízí se emergentní výdej léku lékárníkem, konzultace lékového záznamu, anebo očkování a prevence v lékárnách. 

 

Cesta pacienta propojila pohledy lékařů, organizátorů péče, soukromého sektoru a pacientů, kteří byli reprezentováni Mgr. Petrou Adámkovou z ONKO unie. Z debaty jasně vyplynulo, že čeští pacienti se v systému ztrácejí, neorientují a je potřeba silná základna pacientských organizací, která bude požadovat změny k lepšímu. MUDr. David Karásek jako představitel soukromého sektoru, společnosti Medicon a.s., jasně poukázal na nesmyslné čekací doby pro pacienty. Zatímco ve fakultní nemocnice pacient čeká na termín CT vyšetření přes tři měsíce, v soukromém sektoru dosáhne na toto vyšetření za týden či dva, ale tato informace o rychlejší dostupnosti pacientovi chybí.

Efektivita v českém zdravotnictví. Kam se řítíme? To byl název diskusního panelu, v němž zasedla mimořádně silná sestava odborníků na zdravotnictví. Pozadu nezůstali ani mladí lékaři, které reprezentovala MUDr. Barbora Decker z Iniciativy pro efektivní zdravotnictví. Demografický trend je neúprosný. Česká populace stárne a ekonomicky aktivních jedinců, kteří přispívají do systému veřejného zdravotního pojištění, ubývá. A zároveň těch starších, již pracovně neaktivních a zdravotní péči čerpajících, postupně přibývá. To se projeví na nedostatku personálu a financí pro zdravotní a sociální systém – ten toho bude muset zvládnout o mnoho více s menšími zdroji. Pro zachování současné dostupnosti a kvality péče v České republice budeme tedy muset zvyšovat efektivitu zdravotnictví už jen kvůli stárnutí populace.

Emoce v diskuzi vyostřily předseda Spolku Mladí lékaři MUDr. Martin Kočí a viceprezident ČLK MUDr. Jan Přáda se svými odlišnými pohledy na řešení problematiky přesčasů a finančního ohodnocení. Kočí preferoval odměňování mladých lékařů na základě dobře zaplacených přesčasů a vysoké konzultantské platy pro zkušené lékaře s minimálními požadavky na jejich zátěž přesčasy. Přáda spíše preferoval zachování a zvýšení systému platových tabulek a zlidštění současného stavu menším počtem služeb. Bohužel z debaty se omluvil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek pro zdlouhavé projednávání korespondenční volby v Poslanecké sněmovně.

Spousta diváků ocenila panel o umělé inteligenci ve zdravotnictví. Pochvalovali si, že na rozdíl od jiných diskuzí o umělé inteligenci klouzajících po povrchu a hypotézách o tom, co by jednou mohlo být, mluvili panelisté z praxe o konkrétním a reálném využití dostupných AI prostředků. Zástupci několika úspěšných českých startupů (Aireen, Maia labs) pozvedli diskuzi na výbornou odbornou úroveň. Lékaři v diskuzi (MUDr.Váša a MUDr. Kočí) přiblížili aktuálně využívané aplikace v jejich oboru.

Konferenci uzavřel panel o rodičovství a ženách v medicíně, kde do jinak čistě ženského panelu usedl odvážně jako jediný muž ředitel jihlavské nemocnice MUDr. Lukáš Velev. Ředitelský pohled doplnila i Ing. Helena Rögnerová. Čísla a statistiky z průzkumu Rodičovství v medicíně Spolku Mladí lékaři představily MUDr. Alžběta Smetanová a medička Alisa Braková. Zdá se, že trend zkrácených úvazků, zakládání dětských skupin při nemocnicích a optimalizace náplně práce lékařek je nutný vývoj. Účastníci v řadách diváků akcentovali, že na mateřské/rodičovské dovolené je na 3000 lékařek, kterým se finančně nevyplatí pracovat, ačkoliv by často chtěly.


Workshopy vzdělávaly mediky i lékaře v tématech podnikání ve zdravotních službách, platech, právu, práci v Německu i komunikaci.

Nevšední kombinaci komunikačního tréninku si mohli zkusit účastníci Medidays 2024 díky PhDr. Martinu Loučkovi přednášejícímu kurzu ESPERO, který byl doplněn tréninkem komunikačních dovedností společnosti ComGuide ve virtuální realitě.

Doslova ve švech praskala seminární místnost při semináři o kompetencích lékařů vedeném advokátkou Anetou Stierankovou, která měla při prezentaci jako hosta MUDr. Martina Kočího, předsedu Spolku Mladí lékaři. Podobná situace byla při přednášce o platech a na mnoho účastníků konference bohužel nezůstalo místo při semináři MUDr. Jana Bayrama o práci ve farmaceutických společnostech, která vzbudila mimořádný zájem. 

Do podnikání ve zdravotních službách uvedl účastníky předseda Sdružení ambulantních specialistů MUDr. Jojko, následovaný JUDr. Uhrem ze Sdružení praktických lékařů, o financování praxí promluvil Ing. Harcuba ze společnosti Ekorent s.r.o. a do problematiky výkaznictví uvedla lékaře ředitelka Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra MUDr. Salcman Kučerová.

Natáhnout kosti a aktivizovat tělo mohli účastníci akce na simulačních kurzech pořádaných posádkou lékařů, záchranářů a sester z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ze Sekce simulační medicíny. Stále více „trendy“ se stává ultrazvuk, který penetruje další a další klinické obory, i proto si mohli účastníci natrénovat základy pod vedením zkušených sonografistek.

Zájem vzbudil trenažér laparoskopických dovedností, který na akci přivezla Nemocnice Tábor. Vystavovatelé ze širokého spektra od neziskových organizací jako Medici na ulici, partnera akce EMOTER pořádající mise do Ugandy, přes poskytovatele zdravotních služeb z veřejného i soukromého sektoru, a dále VZP i farmaceutické firmy čelili zájmu stovek účastníků. Někteří vystavovatelé již ke konci dne nezvládali mluvit, vydali všechny propagační materiály, ale akci opouštěli se skvělým pocitem a výbornou zpětnou vazbou, kterou nám dali.

 

Bez kvalitních a spolehlivých partnerů by akce Medidays nikdy nevznikla. Děkujeme všem partnerům a vystavovatelům, díky kterým bylo možné akci takového rozsahu uspořádat.

Dojmy účastníků akce Medidays 2024

Partneři:

“Děkuji organizačnímu týmu, výborný přístup !!!”

“Určitě bychom se rádi zúčastnili i v příštím roce.”

“Bylo to hezky a přehledně zorganizováno, vše jsme věděli předem, stánky byly připraveny a dobře označeny, mohli jsme si dole odložit věci, přednáška byla taktéž dobře připravená, celkově se nám konference líbila.”

“Na akci se nám nejvíce líbila spolupráce s organizačním týmem, prostory hotelu, zázemí, občerstvení, vysoká návštěvnost ze strany studentů.”

Účastníci:

“Líbí se mi, že konference otevírá témata, které jsou společné pro lékaře i farmaceuty.”

“Ukázalo mi to spoustu možností a potvrzení se sebe sama ve vysněném oboru.”

“Rozmanitost přednášek, samá důležitá témata pro absolventy.”

“Zajímavá témata hodící se do praxe, např. finanční a jiné aspekty zakládání vlastní ambulance, perfektní byl workshop simulační medicíny.”

“Osobně jsem nejvíce ocenila sekci pracovního veletrhu a workshop ultrazvuku.”

Pořadatelské a partnerské spolky:

Hlavní partner