Partner
konference

STAPRO
s. r. o.,

STAPRO s. r. o.,

Nabízíme cloudový ambulantní systém FONS Galen pro zjednodušení práce v ordinaci praktických lékařů i specialistů.

Jsme tradiční česká společnost pohybující se na trhu přes 30 let. Dodáváme informační systémy a poskytujeme služby v oblasti informačních technologií pro zdravotnictví. Naše systémy usnadňují práci nejen lékařům, sestrám a managementu zdravotnických zařízení, ale zajišťují i větší bezpečí pro pacienty. Expertními konzultačními službami umožňujeme poskytovatelům péče efektivně kontrolovat kvalitu vykazování a udržovat efektivní smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami. Dlouhodobě se zaměřujeme na elektronizaci zdravotnictví a bezpečné sdílení zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými účastníky zdravotní péče.
Pro praktické lékaře a specialisty nabízíme ambulantní systém FONS Galen, který vznikl v roce 2013 jako první ambulantní program využívající cloudu společnosti Microsoft. Důvodem byla především vysoká zabezpečená dostupnost dat s nízkými nároky na rychlost internetu a na samotný počítač uživatele. Všichni pracovníci ordinace, kteří přistupují do programu FONS Galen se připojují ke stejné databázi a díky tomu mají aktuální data v čase a nemusí čekat na synchronizaci s ostatními počítači a ke svým datům se jako oprávněný uživatel dostanou ze svých ordinací i z domova.

FONS Galen byl vytvořen jako cloudový, přehledný a intuitivní nástroj pro zdravotní personál a management zdravotnických zařízení všech ambulantních specializací. Systém přináší centralizované řešení, vysoké zabezpečení, možnost práce z více pracovišť, rychlé vyúčtování pojišťovnám, automatické zálohování, a to vše zajistí FONS Galen ve spolupráci s cloudem Microsoft Azure. Informace o zdravotním stavu pacientů lze efektivně sdílet s dalšími lékaři.

V rámci základního balíčku naleznete eRecepty, eNeschopenky, komunikaci s laboratořemi, kalendáře – objednávání, účtování na pojišťovny a uživatelské číselníky a jejich automatické aktualizace dle VZP. Samozřejmostí je kartotéka, dekurzy, měření, kalendář, prohlídky, medikace, výkony, očkování, sklady, daňové doklady, formuláře, žádanky, statistiky…

FONS Galen nabízí nejen standardní administrativní práci v ordinaci, ale i plnohodnotnou elektronickou výměnu dat (laboratoří, státní správy, ÚZIS, portálů ZP, výměnu zpráv mezi lékaři apod.).

Jednoduchost pozná uživatel i v oblasti odesílání dávek, kdy odešle dávky na všechny pojišťovny přímo z programu v řádu jednotek minut. Součástí FONS Galen je i celá řada online služeb pro pacienty a zaměstnavatele (v případě pracovně lékařských služeb) jako je online objednávání, elektronická komunikace s pacientem i případný vzdálený monitoring.

Program disponuje kontrolami nad vykazováním výkonů, kontrolami platnosti pojištění, registrace nebo druhu pojištění a díky tomu dochází k úspoře času a peněz.
Nepotřebujete být IT specialista, abyste mohli program FONS Galen používat – s Vámi nainstalujeme a zbytek řešíme za vás.

Další informace na webových stránkách:
www.fonsgalen.cz
www.stapro.cz

Video