Partner
konference

Sdružení praktických lékařů ČR, z.s.

Sdružení praktických lékařů ČR, z.s.

„Naším posláním je rozvoj oboru všeobecného praktického lékařství, primární péče jako základního článku zdravotního systému a hájení profesních zájmů praktických lékařů.“

SPL ČR je nezávislou, dobrovolnou, profesní, odbornou a stavovskou organizací, sdružující všeobecné praktické lékaře pro dospělé za účelem hájení jejich profesních zájmů. Jeho posláním je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů (poskytování zdravotní péče svým pacientům), podpora a pomoc při výkonu jejich povolání. 

SPL ČR má v současné době má 5450 členů (přes 90% z celkového počtu PL pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR.

Za dobu své více než 30ti leté existence prokázalo, že je svým zaměřením na systémové otázky zdravotnictví ale i konkrétní problémy praktických lékařů funkční a pro obor VPL nezastupitelnou organizací a profesním reprezentantem, který je nejen výraznou oporou svým členům a celé primární péči jako takové.

V r.2020 Sdružení založilo jako svou dceřinou společnost Servisní organizaci Sdružení praktických lékařů – SOS PL s.r.o. – projekt, který byl vytvořen lékaři pro lékaře s cílem ulehčit jim administrativní zátěž spjatou s provozem lékařských praxí. Hlavním úkolem této organizace je podpora generační výměny lékařů v oblasti primární péče.

Servisní organizace Sdružení praktických lékařů ČR – SOS PL s.r.o.

„Neztrácejte čas a energii administrativní činností spojenou s provozováním Vaší ordinace – pomůžeme Vám!“

Servisní organizace SPL ČR je dceřiná organizace Sdružení praktických lékařů ČR, která zajišťuje pro lékaře primární péče pomoc v některých důležitých zejména administrativních činnostech spjatých s provozem lékařských praxí. Hlavním úkolem naší organizace je podpora generační výměny lékařů v oblasti primární péče.

Z tohoto poslání organizace vyplývá spektrum nabízených činností. 

  • podpora při prodeji a nákupu lékařských praxí (vč. možnosti poradenství při určení ceny praxe)
  • převody praxe na s.r.o.
  • zpracování žádostí o akreditaci a rezidenční místa
  • zpracování potřebných podkladů pro případnou kontrolu SÚKL
  • školení v oblasti BOZP a PO
  • kalkulace věcně usměrněných cen. 

Disponujeme unikátní databází, kde se v dlouhodobém časovém horizontu potkává nabídka a poptávka při prodeji a nákupu lékařských praxí.  Zpracování všech nabízených činností zajišťují zkušení odborníci, s nimiž SPL dlouhodobě spolupracuje. Můžeme garantovat vysokou kvalitu nabízených služeb za skutečně férovou cenu. Postupně rozvíjíme i další funkcionality, které by vám usnadnily provoz vašich  lékařských praxí.

Servisní organizace SPL je unikátní projekt, který byl vytvořen lékaři pro lékaře s cílem ulehčit administrativní zátěž, která je v současné době bohužel stále větším problémem.

Více informací na www.splcr.cz www.sospl.cz