Partner
konference

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Naše nemocnice patří mezi klíčová zařízení zdravotnické sítě Středočeského kraje.
Poskytujeme zdravotní péči od roku 1881. Jsme páteřním spádovým zdravotnickým zařízením Středočeského kraje. Nabízíme moderní, kvalitní a bezpečnou zdravotní péči.

Smysl naší činnosti je v pomoci při řešení zdravotních obtíží. V naší nemocnici pracují kvalifikovaní a erudovaní lékaři, sestry a další zdravotníci. Léčbu provádí víceoborové týmy odborníků. Kvalita, bezpečí, vstřícnost a lidský přístup pro nás nejsou jen prázdnými hesly, ale každodenní metou naší činnosti. Chceme dělat maximum pro to, aby se naši pacienti v naší nemocnici cítili dobře, abychom jim uměli nabídnout „lék“ na jejich zdravotní problémy a aby se k nám, v případě potřeby, rádi vraceli.

Jsme držitelem akreditace SAK ČR. Všechny laboratoře příbramské nemocnice jsou uvedeny v Registru klinických laboratoří NASKL. Mezi další certifikáty dokumentující vysokou úroveň zdravotní péče Oblastní nemocnice Příbram patří především KOP (Kvalita očima pacientů), kde nemocnice opakovaně získala certifikát Spokojený pacient nebo již výše zmiňovaný Baby Friendly Hospital. V roce 2022 se v naší nemocnici narodilo 1170 dětí 😊 .

Oblastní nemocnice Příbram je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu, v roce 2022 zaměstnávala celkem 1311 zaměstnanců, z toho 223 lékařů, 862 nelékařských zdravotnických zaměstnanců a jiných odborných zaměstnanců včetně farmaceutů.

Nemocnice je klíčovým poskytovatelem zdravotní péče v regionu. V současné době disponuje 463 lůžky. Oblastní nemocnice Příbram poskytuje akutní léčebnou péči (včetně významné části péče návazné na specializovaná a superspecializovaná centra)
a následnou lůžkovou péči. Od počátku roku 2016 poskytuje nemocnice i domácí péči
a otevřela oddělení následné rehabilitace. Na začátku roku 2019 bylo otevřeno také lůžkové oddělení paliativní péče, jako jedno z prvních zařízení tohoto typu v České republice.
ONP zahrnuje celkem 40 specializovaných zdravotnických pracovišť, z nichž většina poskytuje jak ambulantní, tak lůžkovou péči. Nedílnou součástí nemocnice je také nemocniční lékárna, jejíž součástí je i „ředírna“ cytostatik pro onkologický stacionář nemocnice a prodejna zdravotnických potřeb.

Nabízíme vám uplatnění v moderně vybavené nemocnici včetně nejmodernějšího přístrojového vybavení.
Specializační vzdělávání u nás probíhá pod supervizí atestovaných lékařů
a je garantováno akreditací udělenou MZ ČR.

Zaměstnancům naší nemocnice poskytujeme mnoho výhod a bonusů, mezi které patří například:

  • Příjemný a přátelský pracovní kolektiv
  • Výborné mzdové podmínky
  • Možnost náborového příspěvku
  • Maximální podpora vzdělávání bez kvalifikační dohody a dalších závazků
  • Možnost získání rezidenčního místa dle aktuálních pobídek MZ ČR
  • Vstřícný přistup k lékařkám a lékařům na RD s možností zkráceného úvazku
  • Možnost stravování, ubytování a hlídaného parkování
  • Péči o děti v rámci dětské skupiny v areálu naší nemocnice
  • Pro uchazeče z Prahy a okolí dobrou dojezdovou vzdálenost – cesta „proti proudu“ bez kolon
  • A další pestrá škála zaměstnaneckých benefitů garantována ujednáními v kolektivní smlouvě

Chceme udržovat silný a soudržný kolektiv lékařů na všech stupních vzdělávacího procesu, abychom se nemuseli pohybovat za hranou zákonných norem stran přesčasové práce. Naši lékaři mají na trhu práce velkou cenu a učíme je flexibilitě.

Přijeďte se k nám podívat, rádi vám vše ukážeme.

Další informace na webových stránkách nemocnice.