Partner
konference

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Vienna Insurance Group

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Vienna Insurance Group

Jsme pojišťovna pro život, jaký je. Někdy je veselý, někdy smutný. Už s tím máme ale zkušenosti a víme, jak vám pomoci. Řídíme se heslem, že kvalitu pojišťovny poznáte zejména tehdy, nastane-li škoda.

Přes 30 let na českém trhu.
2,46 mil. klientů.
Přes 4 000 zaměstnanců.

Jsme univerzální pojišťovna, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné firmy i velké podniky. Jsme česká firma se stabilním zázemím skupiny Vienna Insurance Group.

Kvalita poskytovaného servisu je pro nás stejně důležitá jako porozumění každodennímu životu. Důvěru stavíme na rychlém a osobním řešení nejen u pojistných událostí, ale také při sjednávání smlouvy nebo běžném kontaktu.

Vienna Insurance Group
Kooperativa je součástí Vienna Insurance Group (VIG). Jde o předního specialistu na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí klientům.

Firemní kultura
POSLÁNÍ
Poslání definuje, co je účelem a důvodem existence firmy:
Vnášíme pocit klidu a jistoty do myslí našich klientů.

VIZE
Vize je naše představa budoucnosti, čeho chceme dosáhnout:

Chceme být oporou každému v ČR – jednotlivci, rodině, firmě, instituci.

MISE
Mise je způsob, jak naplnit poslání, ale zároveň definice cesty k naplnění vize. Je tedy více zaměřená na současnost a na to, co firma dělá:

Jsme oporou a pomáháme procházet přelomovými životními situacemi každému, kdo v nich nechce být sám.

Sponzoring

Uvědomujeme si svoji společenskou odpovědnost. Snažíme se, aby lidé vnímali značku Kooperativa jako pojišťovnu pro české lidi, která rozumí jejich potřebám, stará se o jejich dobro a je na „každém kroku“. Právě proto se soustředíme na projekty, které jsou pro Čechy typické.

Jaké podporujeme projekty:

  • dlouhodobé a stabilní s potenciálem pro další rozvoj,
  • umožňující vystupovat v roli generálního nebo hlavního partnera,
  • propojující aktivitu s dalšími nástroji marketingu (image reklama, vztahy s klienty, vztahy se zaměstnanci), které jsou svou náplní vhodné k pojišťovně s celorepublikovým působením.

Díky své velikosti a rozmanitosti svého produktového portfolia máme možnost spolupracovat s dalšími předními a známými institucemi, které působí na našem trhu. Díky této spolupráci, kterou se neustále snažíme dále rozvíjet, můžeme přinášet přidanou hodnotu a kvalitnější servis jak svým klientům, tak i členům těchto institucí.
Jako příklad spolupráce uvádíme tyto významné instituce: Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora, Komora zubních techniků ČR a další.

Další informace na www.koop.cz

Video