Partner
konference

Fakultní nemocnice
v Motole

Fakultní nemocnice v Motole

Patříme ke klíčovým českým i evropským akreditovaným pracovištím, ekonomicky stabilním a vědecky inovativním, poskytujícím pacientům komplexní zdravotní péči na mezinárodně srovnatelné úrovni od prenatálního věku, do období vysokého stáří, která je přátelská ke svým pacientům, návštěvníkům, studentům a zaměstnancům.

Naše špičkové týmy realizují unikátní transplantační programy:
– transplantace srdce u dětí,
– transplantace plic,
– transplantace ledvin u dětí.
Pomůžeme dětem, s čím jiní nemohou.

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v ČR a jedno z největších v Evropě
Tvoří ji propojené monobloky dětské a dospělé části a dále několik samostatných pavilonů (infekce, pneumologie, ozařovny, Centrum následné péče atd.). Plocha areálu zabírá téměř 350 tisíc m2.

Poskytujeme základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory.
Jsme často jediným pracovištěm, které umí danou diagnózu nebo zdravotní problém řešit. Zavádíme aplikaci nejmodernějších léčiv a moderních léčebných postupů. Zkušenosti tak můžete získávat od nejlepších odborníků v českém zdravotnictví.

Jsme specializovaným zdravotnickým pracovištěm s nejširší mezioborovou kooperací v léčení dospělých, ale i dětských pacientů.
Vlastní laboratoře, nejrůznější zobrazovací metody, mezioborové týmy a konzilia. To vše v jednom nemocničním areálu. Měníme systém „Pacient za lékařem“ na moderní přístup ve stylu „Lékař za pacientem.“

Zajišťujeme unikátně v ČR několik transplantačních programů
Transplantace srdce u dětí probíhá na Dětském kardiocentru, které je unikátní také díky své specializaci na prenatální diagnostiku vrozených vývojových srdečních vad a Jednotce intenzivní a resuscitační péče.
Transplantace plic má ve FN Motol téměř už 25letou tradici. V současné době provádíme 40-45 transplantací ročně.
Transplantace ledvin u dětí

Podílíme se na přípravě budoucích lékařů a lékařek a dalšího zdravotnického personálu
Většina vzdělávacích aktivit i praxe na lůžkových odděleních a v ambulantním sektoru 2. LF UK probíhá právě u nás. Na své povolání se u nás připravují i studenti medicíny z 1. LF UK v oborech chirurgie, ortopedie a spondylochirurgie.

Ročně v ambulancích ošetříme víc než 1 200 000 pacientů a na přibližně 2 200 lůžkách hospitalizujeme přes 70 tisíc dětí a dospělých
O pacienty se staráme na celkem 57 klinikách a samostatných odděleních. Od letošního roku také na dvou nových – Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny a Geriatrické klinice.
Velký důraz klademe na komfort pacienta a komunikaci s ním a jeho blízkými. Od prosince 2022 mohou rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí kromě ubytovny FN Motol využít i Dům Ronalda McDonalda, který se nachází v areálu nemocnice.

Nabízené benefity najdete na webových stránkách

Další informace na webových stránkách nemocnice.

Fotogalerie

Video